Hiệp hội DN tỉnh Bắc Giang đề nghị hỗ trợ tiêu thụ vải thiều của bà con nông dân huyện Lục Ngạn

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này của Hiệp hội DN tỉnh Bắc Giang. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, đề nghị các DN, HTX trên địa bàn tỉnh hỗ trợ Hiệp hội DN tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều của bà con nông dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), đặt mua tại địa chỉ và thời gian hướng dẫn. Xin cảm ơn.