Góp ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển, hỗ trợ DNNVV tỉnh Tuyên Quang