Đôn đốc các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố tổ chức sinh hoạt định kỳ

Tại Công văn số 61/CV-HH, ngày 10- 8- 2017, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đôn đốc các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 8 – 2017.

Cùng với việc quán triệt, phổ biến tinh thần Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017, kỳ sinh hoạt này, các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố hoàn thành tổ chức họp mặt toàn thể Hội viên (lần đầu, sau khi có quyết định thống nhất hoạt động hai Hiệp hội, đã được công bố tại Hội nghị toàn thể hội viên Hiệp hội ngày 29/7/2017); kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội, chi hội (nếu có); Phân chia các nhóm doanh nghiệp hội viên trong Hội cơ sở/Chi hội để thuận lợi cho công việc quản lý, thông tin và giúp đỡ lẫn nhau.

DSC_6274

Một buổi sinh hoạt của Hội doanh nghiệp huyện Lâm Bình, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017.

Trước mắt, căn cứ nội dung sinh hoạt định kỳ (được Hiệp hội DNNVV tỉnh đề ra trong văn bản số 46/CV-HH ngày 20/6/2016) các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố chủ động chuẩn bị kỹ, xây dựng thành văn bản dự thảo, đưa ra hội nghị toàn thể hội viên thảo luận và quyết nghị. Sau hội nghị hoàn thiện lại báo cáo và gửi về Hiệp hội qua địa chỉ email: hiephoidoanhnghieptinhtq@gmail.com trước ngày 31/8/2017. Thu thập, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp hội viên, báo cáo gửi về Hiệp hội qua địa chỉ email trên trong tháng 8 năm 2017, để Hiệp hội tập hợp phục vụ hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017 (theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh).

DSC_6285

 Hội viên Hội doanh nghiệp huyện Lâm Bình phát biểu tại buổi sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2017.

Khi tổ chức Hội nghị định kỳ, các Hội doanh nghiệp huyện, thành phố (hoặc chi hội) mời đồng chí Phó Chủ tịch Hiệp hội (hoặc lãnh đạo Hội) phụ trách Hội/Chi hội tham dự, để góp ý cùng thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng Hiệp hội/Chi hội.

Các đồng chí trong Thường trực Hiệp hội được phân công phụ trách các Hội cơ sở (như tại Thông báo số 32/TB-HH Kết luận họp Ban Thường vụ hai Hiệp hội kỳ tháng 6 năm 2017), chủ động bố trí công việc để tham dự sinh hoạt định kỳ cùng các Hội cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ảnh, trao đổi với Chủ tịch Hiệp hội những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hội viên.

Tại kỳ sinh hoạt định kỳ này, tập trung thu thập, phản ảnh những kiến nghị, đề nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để phục vụ hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017, dự kiến vào tháng 10 tới. Đồng thời tổng hợp những đề xuất và nội dung cần khắc phục để xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                                Đỗ Hùng