Doanh nghiệp gửi hơn 1.000 khiếu nại bộ ngành lên Chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kể từ khi thiết lập hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn từ tháng 10/2016 đến hết tháng 10/2017, đã có hơn 1.094 phản ánh, khiếu nại của doanh nghiệp (DN) đối với các bộ ngành và địa phương được gửi lên Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã chuyển hơn 1.024 kiến nghị sang các bộ, ngành và địa phương trực tiếp xử lý, số còn lại đang được các vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý.

Đa số khiếu nại của doanh nghiệp liên quan đến các bộ quản lý về kinh tế, thủ tục hành chính và đất đai.

Trong các phản ánh, kiến nghị của DN, nhiều nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công thương và đầu tư với hơn 520 khiếu nại, chiếm gần 52% số khiếu nại của DN. Lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, quản lý tài nguyên, môi trường và nông nghiệp nông thôn là 178 khiếu nại, chiếm hơn 17%; lĩnh vực văn hoá, lao động và bảo hiểm chiếm gần 10% khiếu nại…

Theo báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành đã xem xét, xử lý hơn 800 phản ánh khiếu nại, chiếm gần 80% số phản ánh khiếu nại, số còn lại hơn 200 khiếu nại đang được xử lý. Có hơn 133 khiếu nại đã hết hạn nhưng chưa có văn bản trả lời, chiếm gần 13% số khiếu nại nói trên.

Văn phòng Chính phủ khẳng định, với quyết tâm và chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của bộ, ngành và địa phương hoạt động tiếp nhận, xử lý khiếu nại đã phát huy hiệu quả.

Qua khiếu nại của DN, một số công chức nhà nước đã bị xử lý như Cục trưởng Cục thuế TP. Cần Thơ bị yêu cầu rút kinh nghiệm trong xử lý trả lời DN; Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội, bị yêu cầu kiểm điểm, điều chuyển cán bộ tiếp nhận thủ tục vì gây khó cho DN, xin lỗi lãnh đạo DN; Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa xử lý dứt điểm chế độ đối với người khuyết tật; Cục thuế TP. Hải Phòng xem xét phê bình cán bộ chi cục thuế huyện An Dương vì gây nhũng nhiễu, phiền hà cho DN….

Văn phòng Chính phủ khẳng định, một số khiếu nại, phản ánh của DN mang tính chất sáng kiến, giải pháp được bộ ngành rút kinh nghiệm, đánh giá cao trong hoàn thiện chính sách và thủ tục hành chính. Tuy nhiên, có một số khiếu nại hiện không đúng phạm vi, tiêu cực; việc xem xét xử lý của các bộ ngành được phân công còn chậm, chưa thuyết phục người dân.

Văn phòng Chính phủ đề nghị, thời gian tới đối với những phản ánh của người dân, DN chưa hài lòng, chưa đồng tình với giải quyết của bộ, ngành và địa phương, Văn phòng Chính phủ sẽ trực tiếp nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng xem xét xử lý theo quy định.

Được biết, cùng với với hệ thống tiếp nhận phản ánh của DN, từ tháng 4/2017, hệ thống tiếp nhận điện tử công dân của Chính phủ hoạt động tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn, đến nay đã tiếp nhận hơn 4.667 phản ánh, khiếu nại, trong đó hơn có 838 phản ánh thuộc phạm vi xem xét, xử lý. Các khiếu nại này chủ yếu về sự chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, những cơ chế gây cản trở khó khăn trong đời sống và kinh doanh của địa phương.

Hiện đã có gần 700 khiếu nại của công dân được xử lý và đang trong quá trình xử lý, còn lại hơn 150 khiếu nại đã hết hạn xử lý nhưng chưa có văn bản trả lời.

                                                                                               Dân trí

(http://vinasme.vn/Doanh-nghiep-gui-hon-1000-khieu-nai-bo-nganh-len-Chinh-phu-0201-5283.html)