Đề nghị giúp đỡ thanh toán tiền nợ đọng XDCB

Ngày 07-03-2018, thay mặt BCH Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký văn bản số 32/CV-HH, Kính gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, V/v Đề nghị giúp đỡ thanh toán tiền nợ đọng XDCB cho các hội viên DN trong Hiệp hội. Cụ thể như sau: