Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

* Ngày 03/03, tại Nhà văn hóa tổ 17, P. Tân Quang, TP Tuyên Quang, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có CB, đảng viên 05 chi bộ, gồm: Cty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành; Cty CP Dược và Thương mại TQ; Cty TNHH Dũng Giang; Trường Trung cấp công nghệ Việt- Nhật; Cty CP cầu đường giao thông TQ. Nội dung Hội nghị do các đồng chí: Lê Anh Sơn, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Ngô Thị Thu Hương, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh truyền đạt.

Đc Lê Anh Sơn, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối các CQ và DN tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết tại Hội nghị.

Đại diện Chi bộ Cty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành phát biểu tại Hội nghị

* Ngày 04/03, tại Hội trường Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có CB, đảng viên 06 chi bộ, gồm: Hiệp hội DN tỉnh; Cty CP in TQ; Cty CP chế biến Lâm sản TQ; Cty TNHH MTV lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chi nhánh Cty CN vật liệu nổ Hà Tuyên. Nội dung Hội nghị do các đồng chí: Trần Viết Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh truyền đạt.

CB, đảng viên các chi bộ dự Hội nghị

Đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết tại Hội nghị.

Tại 02 Hội nghị trên, CB, đảng viên 11 chi bộ đã được nghe các báo cáo viên Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh quán triệt những nội dung chủ yếu, gồm: Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 12 giải pháp phấn đấu đến năm 2025 đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tiếp đó là các báo cáo về Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 theo phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Qua đó cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, sử dụng các nguồn lực để tổ chức thực hiện…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu BCH 11 chi bộ tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động đơn vị. Đồng thời căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025, viết thu hoạch; xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng viên và đơn vị, doanh nghiệp.

Đỗ Hùng