Đại hội Chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/ĐUK ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh (nay là Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) về triển khai đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 25/6, tại TP Tuyên Quang, Chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức  Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch HĐQT Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang; Hoàng Minh Sáu, Tổng Giám đốc  Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, cùng 24/24 đảng viên Chi bộ.

Các đại biểu dự Đại hội Chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (thứ 2 bên phải ảnh), thay mặt Chi bộ Hiệp hội DN tỉnh, tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch HĐQT Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang (thứ 3 bên phải ảnh), tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển”, Đại hội Chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu của Đảng bộ cấp trên; bầu BCH chi bộ; bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ; bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức  Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đã phát biểu ghi nhận những kết quả Chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức  Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội. 

Nổi bật Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Cty thực hiện đầy đủ việc ký hợp đồng lao động với người lao động và các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN…Doanh thu đến 2020 đạt 922,27 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra tăng 180,2%; Nộp ngân sách bình quân đạt 136,42 tỷ đồng, so với mục tiêu nghị quyết đại hội là 25,498 tỷ đồng, tăng 535%; Thu nhập bình quân đạt 5.000.000 đồng/người/tháng, đạt 100% mục tiêu nghị quyết…Cùng với đẩy mạnh SXKD, tổng số tiền Cty tham gia chương trình an sinh xã hội thực hiện trong nhiệm kỳ là trên 3, 9 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ chi bộ đã cử 10 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về đảng; đã kết nạp được 4 đảng viên; 100% đảng viên đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên nào vi những điều đảng viên không được làm…

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “hài hoà lợi ích, phát triển bền vững”, Chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, tiếp tục giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị, đoàn kết động viên cán bộ đảng viên và người lao động, phấn đấu lao động sản xuất vì mục tiêu chung xây dựng Cty ngày càng phát triển. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; trong đó 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm kỷ luật; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 8 đảng viên trở lên.

Đại hội Chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu ba đồng chí vào BCH chi bộ, gồm: đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang; đồng chí Lê Thị Thanh Toàn, Trưởng phòng KHSXKD Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang; đồng chí Đỗ Thị Hồng Hoa, Trưởng phòng kê toán tài vụ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức  Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Thứ hai bên phải ảnh) tặng hoa chúc mừng BCH chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Chi bộ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, làm Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Lê Thị Thanh Toàn, Trưởng phòng KHSXKD Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Thị Hồng Hoa, Trưởng phòng kê toán tài vụ Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, là Ủy viên BCH Chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và danh nghiệp tỉnh lần thứ 12; bầu đồng chí Lê Thị Thanh Toàn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KHSXKD Cty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và danh nghiệp tỉnh lần thứ 12.

Đỗ Hùng