Cục QLTT tỉnh đề nghị ” Chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều”

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này của Cục QLTT tỉnh. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, các DN, HTX “Chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều”, đăng ký mua tại địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn.