Công văn phúc đáp của Trung tâm TVPL&HTDN với Cty TNHH MTV Phú Vinh về phương pháp tính thuế tài nguyên

Ngày 28/8/2020, thay mặt lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật & Hỗ trợ doanh nghiệp (TVPL & HTDN), Luật sư Phùng Thanh Văn, Giám đốc Trung tâm đã ký Công văn số 17/CV-TT, phúc đáp với Cty TNHH MTV Phú Vinh về phương pháp tính thuế tài nguyên. Cụ thể như sau: