Công văn khẩn của Hiệp hội DN tỉnh V/v tập huấn khảo sát hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hội DN huyện, TP và các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký tham dự đầy đủ buổi tập huấn và nhận phiếu khảo sát theo thời gian và địa chỉ hướng dẫn trên. Xin cảm ơn.