Công ty TNHH Ngọc Hà

Nguyễn Mai Lan .2/12/1968 Nữ Công ty TNHH Ngọc Hà Dịch vụ Số 230 đường Lý  Nam Đế, tổ 23 p.Tân Quang 0913522227 congchungtq@gmail.com