Công ty TNHH MTV Đông Bắc

Địa chỉ:  Số 42A Trần Nhân Tông, tổ 4, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Ông   Tạ Quốc Tuấn

Sinh ngày:  06/05/1973

SĐT: 0982.072.425

Địa chỉ email: dongbacnh@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Xây dựng