Công ty CP t­ư vấn và ĐT Thủy lợi Ngọc Lâm

 

Địa chỉ: Ph­ường Phan Thiết – TP Tuyên Quang – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Bà Tr­ương Thị Thanh Nhàn ;

Sinh ngày:  8/10/1968

SĐT: 0914.337.343

Địa chỉ email: ngoclam2011@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Thiết kế