Công ty CP Khảo sát Thiết kế Tuyên Quang

 

Địa chỉ: Ph­ường Phan Thiết – TP Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

 

Giám đốc: Ông Lại Văn Quế ; Sinh ngày:  19/08/1950

SĐT: 0913.075.608

Địa chỉ email: khaosatthietketq@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Tư­ vấn Thiết Kế, giám sát, Kinh Doanh vật liệu xây dựng