Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản chỉ đạo này của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhắc nhở hội viên và CBCNV đơn vị chấp hành, thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT. Xin cảm ơn.