Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương t/h nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán