Sở Công thương đề nghị phối hợp thông tin rộng rãi đến các doanh...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

V/v thực hiện lắp camera trên xe và áp dụng phần mềm quản lý...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật- công nghệ Tuyên Quang đề nghị phối hợp...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP và DN...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn: Kịp thời có những giải pháp...

Ngày 5/4, Sở Công Thương tổ chức hội nghị Sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2021. Tham dự có...

UBND tỉnh chỉ đạo xem xét đề xuất giải quyết đề nghị của Công...

Ngày 02/4/2021, thừa lệnh Chủ tịch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tạ Văn Dũng đã ký ban hành văn bản số 862/UBND-TH, V/v xem...

Về việc kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số...

Ngày 01/04/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành Quyết định số 253/QĐ-UBND, Về việc kiện toàn Trưởng Ban Chỉ...

V/v hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP các tỉnh Kiên Giang, Hà Nam...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên...

Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội DN huyện, TP và DN...

Sở Tư pháp mời họp thống nhất thực hiện văn bản số 505/UBND-NC ngày...

Trước đó, ngày 03/03/2021, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, ký thay Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng...

V/v đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện...

Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM