V/v thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả, không để dịch bệnh...

Ngày 04/8/2020, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã ký ban hành văn bản số 2417/UBND-KGVX, V/v thực...

UBND tỉnh ban hành KH thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện,...

Quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hội DN huyện, TP và các DN...

Sở GTVT đề nghị triển khai phổ biến, quán triệt thông tư số 12/2020/TT-...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hội DN huyện, TP và các DN thành viên...

V/v đề nghị phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng các...

UBND TỈNH TUYÊN QUANG SỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   PHIẾU KHẢO SÁT Về chất...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM