Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020...

Ngày 21/10/2020, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Dung đã ký Thư mời tham gia Hội...

V/v tham gia Hội chợ tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hòa...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN...

V/v tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp, nghề “Khai thác vận tải...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên...

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Về tăng cường quản lý, tái sử...

Ngày 22/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, Về tăng cường quản lý, tái sử...

Sở Nông nghiệp & PTNT thông tin một số chương trình xúc tiến thương...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên...

Thư cảm ơn của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thập trong dịp gặp mặt kỷ...

Ngày 21/10/2020, thay mặt thường trực Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã có thư cảm ơn...

V/v tiếp tục đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH và trợ cấp...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên...

V/v lập kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính Phú về phát...

Ngày 01/10/2020, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Dung đã ký ban hành văn bản số 3080/UBND-TH, V/v...

V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền khánh tiết phục vụ Đại...

Ngày 01/10/2020, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đã ký ban hành văn bản số 3071/UBND- KGVX, V/v...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM