V/v phối hợp tuyên truyền Nghị định số 10 của Chính phủ về KD...

Một số nội dung chính của Nghị định 10/2020/NĐ-CP, gồm: Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện...

KH của UBND tỉnh V/v đáp ứng với từng cấp độ do vi rút...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội...

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh...

Tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (vi rút corona)

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các...

Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác pháp chế năm 2020

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN...

Kế hoạch triển khai thực hiện QH tổng thể PT Khu DL Quốc gia...

Ngày 26/12/2019, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã ký ban hành kế hoạch số 134/KH-UBND về việc...

Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM