Hội DN huyện Hàm Yên gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 11/10, tại thị trấn Tân Yên, Hội DN huyện Hàm Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)....

V/v mời tham dự Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019

Kính gửi: Các vị Lãnh đạo Hiệp hội, Hội đồng doanh nghiệp Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch...

V/v tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí phục vụ hoạt động Hiệp...

Ngày 26/9/2019, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành văn bản số 160/CV-HH, Kính gửi các đ/c có...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM