Nguyễn Hữu Thanh

26/12/1973 Nam GĐ Cty TNHH XD và TM Thanh Giang SX-KDDV Phường Tân Hà, TP T.Quang 0977298888 thanhgiangcompany.ltd@gmail.com

Hoàng Hứa Thủy

25/3/1975 Nam PGĐ Công ty TNHH Đầu tư & XD Trung Thành

Đỗ Trung Thoan

25/3/1964 Nam GĐ Cty TNHH Trung Thoan

Nguyễn Thị Hương

26/3/1973 Nữ GĐ Công ty TNHH MTV Thương mại Ngọc Hương

Nguyễn Mạnh Toàn

30/5/1969 Nam  Giám đốc  Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Toàn Thắng Xây dựng TM Tổ 27, phường Phan Thiết, TP TQ 01692138888 cttoanthangtq@gmail.com

Đặng Vân Anh

28/6/1980 Nữ GĐ Công ty THNHH MTV Nhật Linh Anh Bảo hiểm nhân thọ Số 19 đường Bình Thuận Thành phố Tuyên quang 0912744523 dangvananh1980@gmail.com

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM