Cty TNHHMTV Lâm nghiệp Yên Sơn

  Hà Mạnh Phong 23/12/1967 Nam PGĐ Cty TNHHMTV Lâm nghiệp Yên Sơn SXKD rừng Xã Trung Sơn - Yên Sơn  -TQ 0913373122 hamanhphong231267@gmail.com

Công ty Woodsland Tuyên Quang

  Vi Tiến Hưng 30/4/1980 Nam PGĐ Công ty Woodsland Tuyên Quang SXKD Xã Thái Bình, Yên Sơn Tuyên Quang 982530480 hungvt.wltq@gmail.com

Phòng giao dịch Ngân hàng Công thương Yên Sơn

  Lê Văn Quyền 29/8/1990 Nam PGĐ Phòng giao dịch Ngân hàng Công thương h. Yên Sơn KDTT Thắng Quân, Yên Sơn 948142838 quyenlv@viettink.vn

Công ty CP Hồ Toản

    Lương Duy Toản 10/9/1971 Nam GĐ Công ty CP Hồ Toản SXKD Mỹ Bằng, Yên Sơn , TQ 01688015555 toanduyluongnvpm@gmail.com

HTX dịch vụ Sản xuất kinh doanh Nông lâm nghiệp Sơn Ngân

  Trần Văn Thông 19/12/1971 Nam GĐ HTX dịch vụ Sản xuất kinh doanh Nông lâm nghiệp Sơn Ngân Xóm Cây Thị, xã Nhữ Khê, Yên Sơn, Tuyên Quang 01234127268

HTX Nông Lâm nghiệp Nhữ Hán Yên Sơn

  Nguyễn Bút Kỳ 05/5/1951 Nam GĐ HTX Nông lâm nghiệp Nhữ Hán Yên Sơn Xóm Nhữ Hán, xã Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang 0974578705

Công ty TNHH Nông nghiệp Thành Tuyên

  Nguyễn Thanh Tùng 29/2/1984 Nam GĐ Công ty TNHH Nông nghiệp Thành Tuyên Hưng Kiều 2, xã An Tường, TP Tuyên Quang 0975233799; Emai: nongnghiepthanhtuyen@gmail.com

Cửa hàng Vật liệu xây dựng Diễm Liên

  Bàn Thị Liên 04/12/1973 Nữ Chủ cửa hàng Cửa hàng Vật liệu xây dựng Diễm Liên Xóm 12 xã Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang 0973632975;Emai: giupviecgiadinhtq@gmail.com

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Dũng Bích

  Nguyễn Thị Ngọc Thùy 6/1/1985 Nữ PGĐ Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Dũng Bích SN 12, đường Quang Trung, P Tân Quang, TP TQ 0983946648; Emai: dubipharma@gmail.com

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bảo Trâm

  Nguyễn Văn Đức 26/12/1980 Nam GĐ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bảo Trâm Xóm 9, xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang 0913250396; Emai:baotramlube@gmail.com

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM