Dương Quang Trung

  Nam GĐ TTKD Vinaphone Na Hang KD-DV TT Na Hang 0912.106.258

Đặng Đức Hầu

  Nam GĐ HTX Nông lâm nghiệp Tân Hợp SXKD-DV Xã Hồng Thái

Đặng Ngọc Phổ

  Nam GĐ HTX Nông lâm nghiệp Sơn Trà, SXKD-DV  Xã Hồng Thái 0972.808.055

Đỗ Văn Tú

  Nam GĐ Cty TNHH Vàng bạc Tú Gấm KD-DV TT Na Hang 0915.838.777

Cửa hàng KD Tổng hợp Liệu Lan

  Lê Văn Liệu 10/2/1979 Nam Chủ Cửa hàng Cửa hàng KD Tổng hợp Liệu Lan KD- DV tổng hợp Xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 983285000

Cửa hàng Xe máy- Điện máy Tiến Tuyền

  Trần Văn Tiến 10/6/1962 Nam Chủ Cửa hàng Cửa hàng Xe máy- Điện máy Tiến Tuyền KD- Dịch vụ Tổ dân phố 4, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang 911276296

Phòng bán hàng Na Hang-Lâm Bình- Trung tâm kinh doanh VNPT-Tuyên Quang

Địa chỉ: Tổ 3 Thị trấn Na Hang, huyện Na Hàng tỉnh Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông Chẩu văn Hoành Sinh ngày: 23/10/1981 SĐT: 0949.416416 Địa chỉ email: hoanhvt6@gmail.com Hoạt...

Công ty TNHH Trung Thoan

Địa chỉ: Tổ 6 - TT Na hang - Tuyên Quang     Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Đỗ Trung Thoan Sinh ngày:  25/03/1964 SĐT: 0915.676.888 Địa chỉ email: trungthoan@gmail.com Hoạt động kinh doanh...

Công ty TNHH Thế Đạt

Địa chỉ: Tổ 17 - TT Na hang - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Ma Thế Đạt Sinh ngày:  27/10/1978 SĐT: 0987.687.999 Địa chỉ email: congtythedat@gmail.com Hoạt động kinh doanh...

Công ty TNHH Hoàng Kim

    Địa chỉ: Tổ 6 - TT Na hang - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Đỗ Văn Kim Sinh ngày:  14/01/1971 SĐT: 0982.451.808 Địa chỉ email: hoangkimtq@gmail.com Hoạt động kinh doanh...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM