Phòng bán hàng Na Hang-Lâm Bình- Trung tâm kinh doanh VNPT-Tuyên Quang

Địa chỉ: Tổ 3 Thị trấn Na Hang, huyện Na Hàng tỉnh Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông Chẩu văn Hoành Sinh ngày: 23/10/1981 SĐT: 0949.416416 Địa chỉ email: hoanhvt6@gmail.com Hoạt...

Công ty TNHH Trung Thoan

Địa chỉ: Tổ 6 - TT Na hang - Tuyên Quang     Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Đỗ Trung Thoan Sinh ngày:  25/03/1964 SĐT: 0915.676.888 Địa chỉ email: trungthoan@gmail.com Hoạt động kinh doanh...

Công ty TNHH Thế Đạt

Địa chỉ: Tổ 17 - TT Na hang - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Ma Thế Đạt Sinh ngày:  27/10/1978 SĐT: 0987.687.999 Địa chỉ email: congtythedat@gmail.com Hoạt động kinh doanh...

Công ty TNHH Hoàng Kim

    Địa chỉ: Tổ 6 - TT Na hang - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Đỗ Văn Kim Sinh ngày:  14/01/1971 SĐT: 0982.451.808 Địa chỉ email: hoangkimtq@gmail.com Hoạt động kinh doanh...

Công ty TNHH MTV Hưng Phát Đạt

  Địa chỉ: 255 Đường Trường chinh, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang SĐT thường trực: Giám đốc: Ông Trần Văn Hoàn Ngày sinh: 27/04/1982 SĐT Giám đốc: 0982...

Công ty TNHH Phả Trả

Địa chỉ: Tổ 8 Thị trấn Na Hang Giám đốc: Ông Lý Hồng Phả Sinh ngày: 12/10/1965 SĐT: 01657 364 649 Địa chỉ email: congtyphatra@gmail.com Hoạt động kinh doanh...

Công ty TNHH MTV Phú Vinh

Địa chỉ: Tổ 5 - thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - Tuyên Quang Giám đốc: Ông Ma Văn Thụy Sinh ngày: 07/06/1962 SĐT: 0979...

Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh huyện Na Hang

  Địa chỉ: Tổ 3, TT. Na Hang, huyện Na Hang, Tuyên Quang SĐT thường trực: Giám đốc: Phạm Thị Kim Thoa Ngày sinh: 24/11/1963 SĐT Giám đốc: 0982191334 Địa chỉ Email: Ngành nghề kinh...

Chi nhánh Viettel Na Hang

Địa chỉ: Tổ 8, TT. Na Hang, huyện Na Hang, Tuyên Quang SĐT thường trực: Giám đốc: Nguyễn Khánh Kiểm Ngày sinh: 03/09/1988 SĐT Giám đốc: 0976251888 Địa chỉ Email:...

Nhà hàng Tuấn Anh

Địa chỉ: Tổ 2, TT. Na Hang, huyện Na Hang, Tuyên Quang SĐT thường trực: Chủ nhà hàng: Nguyễn Minh Tuấn Ngày sinh: 11/10/1976 SĐT : 0983508626 Địa chỉ Email: duyenha83@gmail.com Ngành...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM