Phan Ngọc Minh

  4/10/1981 Nam GĐ Vieetel huyện Lâm Bình  Dịch vụ  Lâm Bình- Tuyên Quang 0988060060 minhtrang8189@gmail.com

Ngân hàng NN-PTNT huyện Lâm Bình

Địa chỉ: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang SĐT thường trực: P. Giám đốc: Ma Đức Duyên Ngày sinh: 06/07/1979 SĐT : 977314979 Địa chỉ Email: duyenmaduc@gmail.com Ngành nghề kinh...

Công ty TNHH Khánh Nam

  Địa chỉ: Bản Chợ - Thượng Lâm - Lâm Bình - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Hoàng Văn Khánh Sinh ngày:  17/07/1965 SĐT: 01234.271.999 Địa chỉ email: hoangkhanhtl65@gmail.com Hoạt...

Công ty TNHH Hà Th­ư

Địa chỉ: Xã Lăng Can - Lâm Bình - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Nguyễn Văn Biển Sinh ngày:  17/07/1967 SĐT: 0975.125.889 Địa chỉ email: congtytnhhhathu09@gmail.com Hoạt động kinh...

Công ty TNHH MTV Duy V­ượng

Địa chỉ: Bản Chợ - Thượng Lâm - Lâm Bình - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông   Nguyễn Văn Vượng Sinh ngày:  30/06/1964 SĐT: 0972.725.871 Địa chỉ email: congtyduyvuong@gmail.com Hoạt...

Công ty TNHH MTV xây dựng Tuấn Loan

Địa chỉ: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang SĐT thường trực:   Giám đốc: Chẩu Thị Loan Ngày sinh: 4/9/1986 SĐT Giám đốc: 0988356985 Địa chỉ Email: chauloan1086@gmail.com Ngành nghề kinh...

Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Sơn Thảo

Địa chỉ: Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang   Giám đốc: Nguyễn Chí Thanh Ngày sinh: 04/02/1985 SĐT Giám đốc: 0986075176 Địa chỉ Email: chithanhtq@gmail.com Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

Công ty TNHH MTV xây dựng Minh Đại

  Địa chỉ: Xã Lăng Can, Lâm Bình, Tuyên Quang SĐT thường trực: Giám đốc: Nông Minh Chủ Ngày sinh: 02/7/1973 SĐT Giám đốc: 0973784624 Địa chỉ Email: minhdailambinh@gmail.com Ngành nghề kinh doanh chính: Xây...

Công ty TNHH XD Giáp V­ượng

Địa chỉ: Xã Lăng Can - Lâm Bình - Tuyên Quang Giám đốc: Ông   Nguyễn Văn Tọa Sinh ngày:  11/06/1965 SĐT: 0982.649.707 Địa chỉ email: congtygiapvuonglc@gmail.com Hoạt động kinh doanh chính :

Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Lâm

Địa chỉ: Xã Lăng Can - Lâm Bình - Tuyên Quang Giám đốc: Ông   Nguyễn Ngọc Coóng Sinh ngày:  25/10/1962 SĐT: 0984.007.886 Địa chỉ email: mr.coong1962@gmail.com Hoạt động kinh doanh chính :

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM