Trang chủ Thường trực Hiệp hội DN tỉnh

Thường trực Hiệp hội DN tỉnh

Nguyễn Hữu Thập

  Công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0982318888 fomicothaptq@gmail.com

Hoàng Quang Trung

  Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Thành Giám đốc Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh 0913250252 trungthanhtqcompany@yahoo.com.vn

Phạm Quang Hiệp

  Công ty TNHH Hiệp Phú Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh   0913250236   phamquanghieptq@gmail.com

Hoàng Ngọc Thanh

  Công ty Bảo Việt TQuang Giám đốc   Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0888226789 thanhtq1971@gmail.com

Nguyễn Văn Minh

  Văn phòng Hiệp hội Chuyên trách Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội DN tỉnh 0913250095 minhtq1955@gmail.com  

Vi Thế Mạnh

  Công ty TNHH Linh Lực   Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0989873888 hondalinhluc@gmail.com

Nguyễn Văn Hưng

    Chi nhánh Viettel Tuyên Quang   Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0981282828 hungtron021977@gmail.com

Nguyễn Hoàng Long

  Công ty TNHH Huy Hoàng   Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0978075888   antratq72@gmail.com

Nguyễn Đức Hạnh

  Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tuyên Quang Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0913072524 hanhbidvtq@gmail.com

Phạm Đức Thuận

  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  -Chi nhánh Tuyên Quang   Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0914790799 thuanpd@vietinbank.vn

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM