Trần Văn Tiến, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Na Hang

    Trần Văn Tiến; Sinh ngày 10/6/1962;       Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Na Hang;   Chủ Cửa hàng Xe máy- Điện máy Tiến Tuyền,...

Nguyễn Thanh Vượng, Ủy viên BCH

    Nguyễn Thanh Vượng   15/5/1978   Giám đốc   Công ty Tuyên Hà Thịnh   0988066788   nguyenthanhvuong8@gmail.com  

Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên BCH

    Nguyễn Mạnh Hà; sinh ngày 16/12/1974;       Ủy viên BCH; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty TNHH Vận tải ô tô Việt Bắc;       ĐT: 0912500833;   halan7596@gmail.com t

Lê Tùng Diện, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Chiêm Hóa

    Lê Tùng Diện   18/6/1966   Giám đốc   Cty TNHH Tùng Diện     0979759759   letungdien@gmail.com

Nguyễn Văn Biển, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Lâm Bình

    Nguyễn Văn Biển   17/7/1967   Giám đốc   Cty TNHH Hà Thư     0975125889   congtytnhhhathu09@gmail.com

Đào Quang Uy, Ủy viên BCH

    Đào Quang Uy   10/8/1980 Phó giám đốc Ngân hàng  Nông nghiệ và-PTNT, Chi nhánh TQuang   0975996555   Quanguytq@gmail.com

Ngô Quang Vinh, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Hàm Yên

    Ngô Quang Vinh   18/8/1970   Giám đốc   Cty TNHH Vinh  Ánh     0912215645   vinhanhtq@gmail.com

Nguyễn Minh Đức, Ủy viên BCH

  Nguyễn Minh Đức; sinh ngày  28/04/1988; Uỷ viên Hiệp hội DN tỉnh;         Giám đốc KS Mường Thanh, TPTQ, tỉnh TQ;   0974862660; Dgm-fb@tuyenquang.muongthanh.vn

Ngô Đức Tú, Ủy viên BCH

  Ngô Đức Tú   15/9/1974   Giám đốc   Công ty Chè Sông Lô     0912209918   ngotu_tea@yahoo.com

Hà Quốc Thịnh, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang

    Hà Quốc Thịnh   11/10/1962   Giám đốc   Công ty CP Lương thực TQ     0913250094   haquocthinh.vinafood1@gmail.com

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM