Trần Khắc Toản, Ủy viên BCH, Tổng Giám đốc Cty CP Hiệp hội DN...

  Trần Khắc Toản 20/12/1955 Tổng Giám đốc Cty CP Hiệp hội DN tỉnh 0962014300 toantkdltq@gmail.com  

Nguyễn Văn Biển, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Lâm Bình

    Nguyễn Văn Biển   17/7/1967   Giám đốc   Cty TNHH Hà Thư     0975125889   congtytnhhhathu09@gmail.com

Đào Quang Uy, Ủy viên BCH

    Đào Quang Uy   10/8/1980 Phó giám đốc Ngân hàng  Nông nghiệ và-PTNT, Chi nhánh TQuang   0975996555   Quanguytq@gmail.com

Lê Tùng Diện, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Chiêm Hóa

    Lê Tùng Diện   18/6/1966   Giám đốc   Cty TNHH Tùng Diện     0979759759   letungdien@gmail.com

Nguyễn Đức Hạnh, Ủy viên BCH

  Nguyễn Đức Hạnh 25/11/1970 Nam GĐ Công ty cố phần xây lắp sản xuất và kinh doanh VLXD TQ Kinh doanh vật liệu xây dựng số 4 đường Lê Hồng...

Hà Quốc Thịnh, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang

    Hà Quốc Thịnh   11/10/1962   Giám đốc   Công ty CP Lương thực TQ     0913250094   haquocthinh.vinafood1@gmail.com

Nguyễn Vũ Linh, Ủy viên BCH

  Nguyễn Vũ Linh; Sinh ngày 03/01/1982 Nam; Ủy viên BCH; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh TQ; Giám đốc Công ty TNHH Tắc Thành SĐT: 0989286495 Địa chỉ...

Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên BCH, Tổng Giám đốc Cty Mía đường Sơn Dương

Sinh ngày:  15/9/1978; Số Điện thoại: 0983 708 919; Địa chỉ email: hongminhsonsuco@gmail.com

Nguyễn Minh Đức, Ủy viên BCH

  Nguyễn Minh Đức; sinh ngày  28/04/1988; Uỷ viên Hiệp hội DN tỉnh;         Giám đốc KS Mường Thanh, TPTQ, tỉnh TQ;   0974862660; Dgm-fb@tuyenquang.muongthanh.vn

Khuất Văn Hiến, Ủy viên BCH, Chi hội trưởng Chi hội DN Tân Hà

  Khuất Văn Hiến 15/12/1963 Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát   0913250010 lananh829@gmail.com

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM