Trang chủ Ban thường vụ HHDN tỉnh

Ban thường vụ HHDN tỉnh

Nguyễn Hữu Thập

  Công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0982318888 fomicothaptq@gmail.com

Nguyễn Phương Nam, Ủy viên BTV, Phó GĐ Trung tâm TVPL&HTDN

  Nguyễn Phương Nam 14/10/1970 Nam Chủ tịch HĐQTCtyCP Lâm sản & KS Tuyên Quang; SXKD-DV        TPTQ- Sơn Dương 0961336999

Bùi Thị Thúy, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Hàm Yên

  Bùi Thị Thúy Công ty TNHH Sao Việt   Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ 0'913250592 saoviettq@gmail.com

Nguyễn Đức Hạnh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh

  Nguyễn Đức Hạnh Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tuyên Quang Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0913072524 hanhbidvtq@gmail.com

Trần Thị Phương Thảo, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT Hội DNTP Tuyên...

  Trần Thị Phương Thảo Công ty TNHH Hoàng Hiệp   Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ 0915433155 hoanghieptq@gmail.com

Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh

  Nguyễn Hoàng Long Công ty TNHH Huy Hoàng   Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0978075888   antratq72@gmail.com

Nguyễn Văn Hà, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang

  Nguyễn Văn Hà 1/2/1969 Nam GĐ DN Tư nhân  Hưng Hà Sản xuất cơ khí Số 273 Tổ 3 P Ỷ La , TP TQ 0913.072519 hunghanp1@gmail.com

Phạm Quang Hiệp

  Công ty TNHH Hiệp Phú Giám đốc Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh   0913250236   phamquanghieptq@gmail.com

Bùi Ngọc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ

  Bùi Ngọc Văn Công ty TNHH 27-7 Chủ tịch HĐ thành viên Ủy viên Ban Thường vụ 0913238971 buingocvan2011@gmail.com

Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang

  Nguyễn Minh Dũng Công ty TNHH Dũng Giang Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ 0913386980 minhdungtuyenquang@gmail.com  

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM