Vũ Xuân Trình, Ủy viên BTV

  05/7/1975 Nam GĐ CN C.nghiệp Hóa chất mỏ Hà Tuyên Vật liệu nổ Số 500 đường Trường Chinh, phường Tân Hà, 0912062974 vuxuantrinh74@gmail.com

Hoàng Long Thương, Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội DN huyện Lâm Bình

  02/2/1982 Nam GĐ Công ty TNHH MTV Thương Gấm Xây dựng Thượng Lâm - Lâm Bình 01676562999 congtythuonggam2011@gmail.com

Trần Văn Kết, Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội DN huyện Chiêm Hóa

25/6/1965 Nam GĐ Cty TNHH Sông Gâm Xây dựng & DV Du lịch Tổ luộc 1, Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá 0912387468 ctsonggamchtq@gmail.com

Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban liên lạc CLB Doanh nhân Ninh...

  10/2/1948 Nam GĐ Công ty CP Hùng Thắng Nông lâm nghiệp Thị trấn Tân Yên, Hàm Yên 0912243226 hungthanghy@gmail.com

Nguyễn Văn Hà, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang

  Nguyễn Văn Hà 1/2/1969 Nam GĐ DN Tư nhân  Hưng Hà Sản xuất cơ khí Số 273 Tổ 3 P Ỷ La , TP TQ 0913.072519 hunghanp1@gmail.com

Nguyễn Phương Nam, Ủy viên BTV, Phó GĐ Trung tâm TVPL&HTDN

  Nguyễn Phương Nam 14/10/1970 Nam Chủ tịch HĐQTCtyCP Lâm sản & KS Tuyên Quang; SXKD-DV        TPTQ- Sơn Dương 0961336999

Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh

  Nguyễn Hữu Thập Công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang Chủ tịch HĐQT Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0982318888 fomicothaptq@gmail.com

Hoàng Quang Trung, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội...

  Hoàng Quang Trung Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Thành Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN...

Phạm Quang Hiệp, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh

  Phạm Quang Hiệp Công ty TNHH Hiệp Phú Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh   0913250236   phamquanghieptq@gmail.com

Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh

  Nguyễn Hoàng Long Công ty TNHH Huy Hoàng   Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh 0978075888   antratq72@gmail.com

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM