Sở Công thương đề nghị phối hợp thông tin rộng rãi đến các doanh...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

V/v thực hiện lắp camera trên xe và áp dụng phần mềm quản lý...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

V/v đề nghị các DN, HTX, hộ kinh doanh có ý kiến, kiến nghị...

* Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP, các DN thành...

V/v Hưởng ứng tham dự phiên giao dịch việc làm huyện Chiêm Hóa năm...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật- công nghệ Tuyên Quang đề nghị phối hợp...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP và DN...

Về việc mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh -Hè 2021

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN...

V/v thông tin tới doanh nghiệp có nhu cầu tham dự Khóa tập huấn...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN...

V/v hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP các tỉnh Kiên Giang, Hà Nam...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên...

Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội DN huyện, TP và DN...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM