V/v hướng dẫn công tác TĐ và khen thưởng lĩnh vực ứng dụng CNTT...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v tham gia Chương trình đào tạo, khảo sát thực tế tại Australia năm...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM