V/v Đăng ký hoạt động kết nối công nghệ và đầu tư năm 2020

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các DN tại danh sách, đăng ký  hoạt động kết nối công...

Thông báo V/v hạn chế lưu thông qua khu vực Thủy điện sông Lô...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên...

V/v triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp kỷ niệm ngày...

Ngày 24/9/2020, thay mặt Hiệp hội DN tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh đã ký ban hành Công...

V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2020

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

V/v tham gia ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử...

Ngày 22/9/2020, thay mặt Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký Công văn số 56/CV-HHDN, Kính...

Ý kiến của UBND tỉnh V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD, tiêu...

Ngày 18/09/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành văn bản số 2929/UBND-TH, V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy...

V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ Chỉ số DCI năm...

Ngày 16/9/2020, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Văn Minh đã ký...

Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên...

Ngày 08/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành Quyết định số 1231 và 1232/QĐ-UBND, V/v thành lập và Quy...

V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát,...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

Quy định mới về điều kiện, trình tự cắt, giảm cung cấp điện

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Theo đó,...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM