V/v thông báo Triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v chuẩn bị nội dung, công việc tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

Thư mời hợp tác của Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v tham dự Hội nghị XTTM Thái Lan- Việt Nam quốc tế mở rộng...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v tham gia Đoàn XTTM tại các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

Kế hoạch của Trung tâm XTĐT tỉnh tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v cung cấp thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM