Trang chủ Các Hội DN và DN cần biết

Các Hội DN và DN cần biết

Sở Công thương mời dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xuất khẩu và Hội...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên...

THẾ GIỚI SAU ĐẠI DỊCH THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP

  FILE GỐC ĐÍNH KÈM: Presentation-VCCI

V/v triển khai thực hiện Thư kêu gọi vận động ủng hộ công tác...

Ngày 22/9/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh có văn bản số 1345/MTTQ- V/v triển khai thực hiện Thư kêu gọi vận động ủng hộ công...

V/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với cộng...

Ngày 24/9/2021, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 3586/UBND-TH- V/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với...

V/v triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp kỷ niệm ngày...

Ngày 24/9/2021, thay mặt Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành văn bản số 124/CV- HH-...

KH phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam...

Ngày 21/9/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang có văn bản số...

Về việc kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch Covid -19

Ngày 22/9/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 3556/UBND- KGVX- Về việc Kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch Covid -19. Theo...

UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4, dịch...

Ngày 17/09/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành văn bản số 3452/UBND-KSTT- Về việc giao chỉ tiêu thực hiện...

Sở KH&ĐT thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC liên quan đến DN

Ngày 13/9/2021, Sở KH&ĐT có văn bản số 1642/SKH-ĐKKD- V/v thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua dịch...

Hiệp hội DN tỉnh: Kế hoạch khảo sát DDCI trên địa bàn tỉnh Tuyên...

Ngày 13/9/2021, thay mặt Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành văn bản số 121/KH-HH- Kế...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM