Mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố DN bền vững tại VN...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

Tăng cường công tác CCHC, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho...

Ngày 18/6/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tạ Văn Dũng đã ký ban hành văn bản số 57/TB-UBND,...

V/v tham gia Đoàn Xúc tiến Đầu tư- Thương mại tại Hàn Quốc tháng...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v tham gia học tập, khảo sát TT và Triển lãm Nông nghiệp quốc...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

Mời tham gia khảo sát thị trường Canada và Cuba tháng 10, 11 năm...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

VCCI mời tham gia CT đánh giá, công bố DN bền vững tại VN...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v đẩy mạnh TT, hỗ trợ tiêu thụ lợn và SP từ thịt lợn...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/V THAM GIA VÀO CHUỖI PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VN TẠI TTTN NĂM 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v tham gia Đoàn Xúc tiến đầu tư- thương mại tại Nhật Bản

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

V/v tham gia Triển lãm hàng VN tại Hội chợ quốc tế Hoa kỳ...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM