Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2021

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN...

V/v thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bản đồ chung sống...

* Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và để hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh dịch...

Sở Công thương mời dự hội thảo trực tuyến “Cửa hàng nhỏ hôm nay...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành...

Hiệp hội DN tỉnh Bắc Giang đề nghị hỗ trợ tiêu thụ vải thiều...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN...

V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên...

V/v đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm...

Mẫu phiếu: 01 PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 201….    1. Tên đề tài: Tên và...

V/v Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa trong thời kỳ dịch bệnh...

Ngày 03/6/2021, Sở GTVT có văn bản số 739/SGTVT-VTPT&NL, V/v Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19....

Sở TT & TT trả lời ý kiến, kiến nghị của DN trên địa...

Ngày 02/6/2021, Sở Thông tin & Truyền thông có văn bản số 440/STTTT-TTBCXB, V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên...

V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ

Ngày 02/6/2021, Sở Tài nguyên & MT có văn bản số 727/STNMT-KS, V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của...

UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển,...

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM