Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tuyên Quang

          Địa chỉ: Ph­ường Tân Quang - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tùng Sinh ngày:  24/03/1979 SĐT: 0985983989 Địa chỉ email:...

Công ty CP Tư vấn XD Tuyên Quang

  Địa chỉ: Ph­ường Minh Xuân - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông  Trần Tất Quang Sinh ngày: 25/12/1973 SĐT: 01245378989 Địa chỉ email: tvxdtq2010@gmail.com Hoạt...

Công ty CP XD Cầu đường Giao Thông Tuyên Quang

  Địa chỉ: Tổ 17 Ph­ường Nông Tiến - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Bà Phan Thị Nga ; Sinh ngày:  20/10/1966 SĐT: 0912.457.019 Địa chỉ email:...

Công ty CP Xây dựng Tổng Hợp Tuyên Quang

  Địa chỉ: Ph­ường Tân Quang - TP Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Ông Vũ Xuân Tiến ; Sinh ngày:  29/07/1957 SĐT: 01688.108.999 Địa chỉ email: xdthtq@gmail.com Hoạt động kinh doanh chính...

Công ty TNHH MTV Cấp thoát N­ước Tuyên Quang

  Địa chỉ: P. Hư­ng Thành - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Giám đốc: Bà Nông Thị Song Vân ; Sinh ngày:  14/03/1962 SĐT: 0912.760.169 Địa chỉ email:...

Công ty TNHH MTV DV môi tr­ường và quản lý Đô thị Tuyên Quang

  Địa chỉ: Ph­ường Tân Quang - TP Tuyên Quang Điện thoại thường trực : Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Xuân Tài ; Sinh ngày:  21/10/1960 SĐT: 0913386922 Địa chỉ email: Hoạt động kinh doanh chính...

TIN MỚI

TIN NHIỀU NGƯỜI XEM