AGRIBANK TUYÊN QUANG: THƯ NGỎ GỬI QUÝ DOANH NHÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG