Agribank góp phần tích cực vào mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia

Ngày 10/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, với bề dày hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Agribank quyết tâm góp phần cùng ngành Ngân hàng hiện thực hóa Chiến lược với mục tiêu góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân và doanh nghiệp; đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ảnh minh họa

Mục tiêu tổng quát: Mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận, sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm, bền vững; phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt được một số chỉ tiêu cụ thể:

Ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính; Ít nhất 25-30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng 20-25% hàng năm; ít nhất 250.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 25%; doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP là 3,5%.

Phạm vi: Hướng tới việc phổ cập các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản do các tổ chức được cấp phép cung ứng, bao gồm: thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm.

Đối tượng: Tất cả mọi người dân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng tới nhóm đối tượng mục tiêu là những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh.

Kiên định đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Ảnh minh họa

Ngay từ khi mới bắt đầu thành lập (26/3/1988) đến nay, Agribank luôn là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện. Kiên định đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank luôn khẳng định được vai trò chủ lực của Tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp, người dân khu vực nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng một cách thuận tiện và phù hợp.

Trong đó, dư nợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm 70% dư nợ nền kinh tế của Agribank, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam (tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng khoảng 25% dư nợ tín dụng nền kinh tế).

Là Ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, Agribank luôn khẳng định vị trí dẫn đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Mọi hoạt động của Agribank không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, khi là “cầu nối” đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cả nước, để họ có cơ hội được tiếp cận và hưởng lợi từ nguồn vốn ưu đãi chính thức của Nhà nước.

Agribank đơn giản hóa thủ tục cho vay, cải tiến mô hình, phương thức cho vay, kết hợp với chính quyền địa phương, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các tổ chức chính trị – xã hội triển khai trên 68.000 tổ vay vốn với gần 1,5 triệu thành viên; Triển khai an toàn các Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với gần 8.200 phiên giao dịch, phục vụ hơn 800 nghìn khách hàng tại trên 400 xã trên toàn quốc; Cho vay chương trình tín dụng tiêu dùng góp phần hạn chế tín dụng đen.

Ảnh minh họa

Bên cạnh cung ứng vốn, Agribank bền bỉ nỗ lực “phủ sóng” sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến mọi địa bàn, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trên 200 sản phẩm dịch ngân hàng tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi người dân được Agribank cung ứng thông qua các kênh phân phối truyền thống (gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch) và các kênh phân phối hiện đại (Ngân hàng lưu động bằng ô tô chuyên dùng, 3.061 ATM, 80 CDM, 24.554 POS…).

Với mục đích gia tăng sự tiếp cận nguồn vốn, dịch vụ ngân hàng của các cá nhân, gia đình trên địa bàn nông thôn, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, năm 2019 Agribank chính thức triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn. Sau một thời gian triển khai đến khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn, Agribank đã phát hành 75.500 thẻ ATM, lắp đặt mới 1.732 POS.

Hiện thực hóa Chiến lược bằng những hành động cụ thể, thời gian tới, Agribank tiếp tục nỗ lực cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc phổ cập, giáo dục kiến thức tài chính cộng đồng, nhất là đối tượng học sinh phổ thông; phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng kỹ thuật số; đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng lưu động…

Đỗ Hùng (Tổng hợp)