V/v thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả Việt Nam vào thị trường Trung Quốc

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này của Sở Công thương. Đồng thời căn cứ điều kiện của đơn vị, đăng ký tham gia thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả Việt Nam vào thị trường Trung Quốc tại hướng dẫn. Xin cảm ơn!