Lời ngỏ của chị Bùi Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cam sành Hàm Yên

Ngày 11/11/2020, thay mặt lãnh đạo Công ty CP Cam sành Hàm Yên, chị Bùi Thị Thúy, Giám đốc Cty TNHH Sao Việt Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cam sành Hàm Yên, đã viết lời ngỏ gửi các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, về việc ủng hộ mua sản phẩm Cam sành Hàm Yên của Công ty CP Cam sành Hàm Yên. Toàn văn như sau:

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến Lời ngỏ của chị Bùi Thị Thúy, Ủy viên BTV thường trực Hiệp hội DN tỉnh, Giám đốc Cty TNHH Sao Việt Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cam sành Hàm Yên. Đồng thời căn cứ điều kiện của đơn vị, đăng ký ủng hộ mua sản phẩm Cam sành Hàm Yên của Công ty CP Cam sành Hàm Yên tại  địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn!