Thư cảm ơn của Công ty TNHH Nhung Bích

Như đã đưa tin, trước đó, ngày 09/9/2020, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã ký Công văn số 50/CV-HH, Kính gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang, V/v Đề nghị xem xét lùi thời gian thanh tra Bảo hiểm theo đề nghị của Công ty TNHH Nhung Bích- thành viên Hiệp hội DN tỉnh. Cụ thể như sau: