Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (nhiệm kỳ 2016-2021)

Ngày 27/08/2020, thay mặt chủ tọa kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Văn bản số 29, 30 và 31/NQ-HĐND, Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (nhiệm kỳ 2016-2021). Toàn văn như sau:

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Sơn (thứ ba bên trái ảnh), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Lê Thị Kim Dung (thứ hai bên trái ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Hoàng Việt Phương (thứ hai bên phải ảnh), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

* Trước đó, ngày 26/8/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã được tiến hành. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đỗ Văn Toán, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do nghỉ chế độ; bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Minh Huấn do nghỉ chế độ; miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do được cấp có thẩm quyền giới thiệu bầu giữ chức vụ khác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Thực do đã nghỉ hưu; miễn nhiệm Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Hưng do điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sở Y tế và Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với bà Tăng Thị Dương do đã được hiệp thương, chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đỗ Hùng (Tổng hợp)