Thông báo kết quả ký kết thỏa thuận hợp tác phần mềm Atalink; Phổ biến và giải đáp các vướng mắc của DN về thuế, chứng từ kế toán, hóa đơn điện tử