Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, V/v thành lập Ban Tổ chức phối hợp thực hiện Chương trình Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh