Đề nghị các DN thành viên tiếp tục ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tiếp tục hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang. Xin cảm ơn