Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngành thuế tăng cường đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân

Ngày 26/2/2020, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tuyên Quang, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức hợp nhất 711 Chi cục Thuế địa phương thành 415 Chi cục thuế khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang

Triển khai Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, ngành thuế đã tiến hành sắp xếp, hợp nhất 565 lượt chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế. Theo đó, giảm số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục xuống còn 415 chi cục.

Sau sắp xếp, hợp nhất, các chi cục thuế khu vực đã ổ định tổ chức, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, qua đó, lần đầu tiên, 63/63 địa phương hoàn thành dự toán giao 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương thành tích ấn tượng của ngành thuế trong việc sắp xếp bộ máy, thành lập chi cục thuế khu vực. “Ngành thuế đã làm quyết liệt, bài bản và đồng bộ, hoàn thành trước gần 1 năm mục tiêu đề ra. Đây là một điển hình. Các ngành khác trong Bộ Tài chính và các ngành ở Trung ương có thể học tập để tinh giản bộ máy nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao. Việc sắp xếp tinh gọn này là vượt mức và toàn diện, chứ không phải chỉ là con số giảm được bao nhiêu. Ngành thuế đã có lộ trình, bước đi chặt chẽ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn còn xảy ra mà dư luận đã phản ánh trong thời gian qua cũng như các khiếu nại của doanh nghiệp. Kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, vẫn còn hiện tượng cán bộ vi phạm phải xử lý. Vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, tình trạng nợ đọng thuế, chây ì nộp thuế, trốn thuế, chuyển giá vẫn diễn ra. Việc nắm bắt nguồn thu, số thu còn chưa kịp thời. Việc dự báo đánh giá tình hình thu còn chưa sát thực tế phát sinh, còn bị động cho việc điều hành ngân sách nhà nước.

Ngành thuế cần đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân

Trong bối cảnh cả nước vừa chống dịch, vừa thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng cho rằng, Bộ Tài chính, ngành thuế cần có chương trình tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế. Phấn đấu nâng hạng chỉ số nộp thuế từ 7-10 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin tốt hơn, hiện đại hóa ngành thuế mạnh mẽ hơn. Tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, tăng cường đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2020 của ngành là rất nặng nề. Thứ nhất, ngành thuế phải phối hợp với các bộ ngành khác để thực hiện song hành 2 nhiệm vụ, đó là vừa chống dịch COVID – 19 vừa phát triển kinh tế – xã hội; tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó, tập trung đề xuất các chính sách giảm, giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, ngành thuế cần quán triệt tinh thần đến từng cán bộ, công chức thuế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Ngành thuế quyết tâm cao và sẽ phối hợp với các bộ, ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Kết quả trên đạt được là nhờ sự quyết liệt vào cuộc và kế hoạch triển khai theo lộ trình phù hợp của hệ thống thuế. Tổng cục thuế đã thực hiện làm điểm việc sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế, qua đó rút kinh nghiệm để triển khai các đợt tiếp theo.

Bên cạnh đó, do làm tốt công tác chuẩn bị trước và sau khi hợp nhất như công tác Đảng, đoàn thể; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng; sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự; nghiệp vụ chuyên môn; quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản và ấn chỉ; công nghệ thông tin; công tác pháp chế, trách nhiệm pháp lý…

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Thuế
khu vực thành phố Tuyên Quang – Yên Sơn.

Nhân dịp này, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang đã công bố sáp nhập Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang và Chi cục Thuế huyện Yên Sơn thành Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang – Yên Sơn; trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực và quyết định bổ nhiệm cho các đội trưởng, phó đội trưởng của các đội thuế liên xã, phường, thị trấn thuộc Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang – Yên Sơn.

Đỗ Hùng (Tổng hợp)