Tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (vi rút corona)

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ tình hình địa phương và đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Công điện khẩn chỉ đạo trên của UBND tỉnh. Xin cảm ơn!