Bàn Thị Liên

04/12/1973 Nữ Chủ
cửa hàng
Cửa hàng Vật liệu xây dựng Diễm Liên SX-KDDV Xóm 12 xã Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang 0973632975