Nguyễn Mai Lan

2/12/1968 Nữ Ủy viên BTV Hiệp hội DN tỉnh; GĐ Công ty TNHH Ngọc Hà KD- Dịch vụ Số 230 đường Lý  Nam Đế, tổ 23 p.Tân Quang 0913522227 congchungtq@gmail.com