Thông báo về việc tổ chức “Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp Việt Nam về chính sách thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2019”