Đảng ủy khối DN tỉnh tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu

Ngày 8-10, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 18, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV; tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019.

Tại Hội nghị, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã tôn vinh, khen thưởng cho một số DN và doanh nhân tiêu biểu năm 2019.

Quý III- 2019, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã nỗ lực khắc phục khó khăn lãnh đạo sản xuất, kinh doanh đạt được kết quả khá so với cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp đã thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt gần 575 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho người lao động với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng; đã kết nạp được 40 đảng viên…

Triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, các chi, đảng bộ trực thuộc phấn đấu tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); các nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đỗ Hùng (Tổng hợp)