Sở NN&PTNT trả lời ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội DN tỉnh