V/v triển khai công việc để dự Hội nghị kết nối cung- cầu 3 Hiệp hội

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đặc biệt nghiên cứu kỹ văn bản 141/CV-HH để đăng ký tham dự theo Mẫu hướng dẫn, gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp trước ngày 20/9/2019. Xin cảm ơn!