V/v đăng ký, đăng kiểm các phương tiện, thiết bị khai thác cát, sỏi lòng sông

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Các DN liên quan nghiêm túc kiểm tra và thực hiện đăng ký, đăng kiểm các phương tiện, thiết bị khai thác cát, sỏi lòng sông theo quy định. Xin cảm ơn!