Tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách pháp luật cho doanh nghiệp

Ngày 23-8, tại Nhà khách Minh Thanh (TP Tuyên Quang), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Hiệp hội DN tỉnh; doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Tuyên Quang và huyện Yên Sơn.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu một số nội dung về tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 39 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 06 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị định số 57 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; Luật Quản lý thuế; chế độ kế toán mới cho doanh nghiệp siêu nhỏ…

Dự kiến đến hết tháng 9-2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với UBND các huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung trên.

Thùy Linh (Báo Tuyên Quang)