Trung tâm XTĐT tỉnh mời tham dự Lớp tập huấn nghiệp vụ XTTM 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ điều kiện của DN, đăng ký tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ trên  theo mẫu biểu, thời gian, địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn!