Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Sơn trả lời kiến nghị cuả DN